stredocesky-kraj

Středočeský kraj

  2019  
Ceny vody včetně DPH Vodné Kč/m
Stočné Kč/m3
Celkem  Kč/m3 Meziroční nárůst Poznámka
1.SčV          
- Český Brod 46,67 54,21 97,61   www.1scv.cz
- Příbram 52,23 23,14 75,37   www.1scv.cz
- Říčany 44,22 38,99 83,20   www.1scv.cz
- svazek obcí 50,78 40,4 91,18   www.1scv.cz
- svazek obcí Mníšek pod Brdy 51,78 37,15 88,92   www.1scv.cz
Vodovody a kanalizace Beroun 53,36 42,55 95,91   www.vakberoun.cz
VODOS Kolín    39,08 34,12 73,2   www.vodoskolin.cz

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav  

53,6 44,60 98,20   www.vakmb.cz/vodne-a-stocne.html
Středočeské vodárny 53,24 39,68 92,92   http://www.svas.cz
RAVOS 43,9 40 83,9   www.ravos-sro.cz

 

  2018  
Ceny vody včetně DPH Vodné Kč/m
Stočné Kč/m3
Celkem  Kč/m3 Meziroční nárůst Poznámka
1.SčV          
- Český Brod 46,67 54,21 97,61   www.1scv.cz
- Příbram 52,23 23,14 75,37   www.1scv.cz
- Říčany 44,22 38,99 83,20   www.1scv.cz
- svazek obcí 50,78 40,4 91,18   www.1scv.cz
- svazek obcí Mníšek pod Brdy 51,78 37,15 88,92   www.1scv.cz
Vodovody a kanalizace Beroun 53,36 42,55 95,91 1,58 % www.vakberoun.cz
VODOS Kolín    39,08 34,12 73,2   www.vodoskolin.cz

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav  

51,36 43,86 95,22 4,07 % www.vakmb.cz/vodne-a-stocne.html
Středočeské vodárny 53,24 39,68 92,92   http://www.svas.cz
RAVOS 42,79 38,26 81,05 2,33 % www.ravos-sro.cz

 

  2017  
Ceny vody včetně DPH Vodné Kč/m
Stočné Kč/m3
Celkem  Kč/m3 Meziroční nárůst Poznámka
1.SčV          
- Český Brod 43,40 53,04 96,44   www.1scv.cz
- Příbram 52,23 23,14 75,37   www.1scv.cz
- Říčany 44,22 38,99 83,20   www.1scv.cz
- svazek obcí 50,78 40,4 91,18   www.1scv.cz
- svazek obcí Mníšek pod Brdy 51,78 37,15 88,92   www.1scv.cz
Vodovody a kanalizace Beroun 52,95 41,45 94,4 1,91 % www.vakberoun.cz
VODOS Kolín    38,25 34,05 72,30   www.vodoskolin.cz

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav  

48,92 42,58 91,5 1,5 % www.vakmb.cz/vodne-a-stocne.html
Středočeské vodárny/ Vodárny Kladno-Mělník 53,24 39,68 92,92   http://www.svas.cz
RAVOS 42,28 36,9 79,18   www.ravos-sro.cz

 

  2015  
Ceny vody včetně DPH Vodné Kč/m
Stočné Kč/m3
Celkem  Kč/m3 Meziroční nárůst Poznámka
1.SčV          
- Český Brod 41,59 50,81 92,4 0 % www.1scv.cz
- Příbram 52,23 23,14 75,37 0 % www.1scv.cz
- Říčany 44,08 39,09 83,17 0 % www.1scv.cz
- svazek obcí 50,78 40,4 91,18 0 % www.1scv.cz
- svazek obcí Mníšek pod Brdy 49,17 33,63 82,80 0 % www.1scv.cz
Vodovody a kanalizace Beroun 52,21 38,64 90,85 2,63 % www.vakberoun.cz
VODOS Kolín    37,02 40,20 77,22 0 % www.vodoskolin.cz

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav  

45,43 41,40 86,83 7,96 % www.vakmb.cz/vodne-a-stocne.html
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav - Čelákovice  48,64 35,44 84,08 2,9 % www.vakmb.cz/vodne-a-stocne.html
Středočeské vodárny/ Vodárny Kladno-Mělník 53,24 39,68 92,92 2,01 % http://www.svas.cz
Středočeské vodárny/ Vodohosp.sdružení obcí slánské oblasti 45,31 33,47 78,78 4,90 %  
Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč 46,40 38,19 84,59 4,55 % dvousložková forma, www.vhskh.cz
RAVOS 41,14 36,67 76,89 2,66 % www.ravos-sro.cz

 

ARCHIV CEN 2012 2013 2014  
Ceny vody včetně DPH Vodné Kč/m
Stočné Kč/m3
Celkem  Kč/m3 Meziroční nárůst Vodné Kč/m3 Stočné Kč/m3 Celkem Kč/m3 Meziroční nárůst Vodné Kč/m3 Stočné Kč/m3 Celkem Kč/m3 Meziroční nárůst Poznámka
1.SčV                          
- Český Brod 31,80 48,04 79,84 6,6 % 39,82 50,16 89,99 12,71 % 41,59 50,81 92,40 3,83 % www.1scv.cz
- Příbram 47,34 21,37 68,71 4,9 % 50,03 22,64 72,67 5,76 % 52,23 23,14 75,37 3,7 % www.1scv.cz
- Říčany 39,40 34,97 74,37 1,1 % 40,78 38,48

79,26


V některých částech republiky provozovatelé stanovili cenu dvousložkovou. Výsledná cena se tedy skládá z pevné složky za „připojení“ dle typu vodoměru a z pohyblivé složky, která je závislá na množství odebrané vody.