pardubicky-kraj

Pardubický kraj

  2019  
Ceny vody včetně DPH Vodné Kč/m3 Stočné Kč/m3 Celkem Kč/m3 Meziroční nárůst Poznámka
TEPVOS Ústí nad Orlicí 31,63 47,78 79,11   http://tepvos.cz/vodohospodarske-sluzby/cena-vody/
Vodovody a kanalizace Pardubice 44,90 48,60 93,5   http://www.vakpce.cz/index.php?mn=zakaznici&pg=cena_vody
Vodárenská společnost Chrudim 43,15 36,33 79,48   + pevná složka, http://www.vschrudim.cz
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto 37,43 33,43     http://www.vodovody-vm.cz/cenik
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí 41,06 44,51 85,57   https://www.vak.cz/index.php?id=3030&lang=cze

 

  2018  
Ceny vody včetně DPH Vodné Kč/m3 Stočné Kč/m3 Celkem Kč/m3 Meziroční nárůst Poznámka
Orlická vodohospodářská společnost Č.Třebová 35,08 31,28 66,36   http://www.orvos.cz
TEPVOS Ústí nad Orlicí 29,9 47,21 77,11 0 % http://tepvos.cz/vodohospodarske-sluzby/cena-vody/
Vodovody a kanalizace Pardubice 42 47,6 89,6 6,16 % http://www.vakpce.cz/index.php?mn=zakaznici&pg=cena_vody
Vodárenská společnost Chrudim 48,98 40,57 89,55    dvousložková cena, http://www.vschrudim.cz
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto 35,81 33,43 69,24 2,2 % http://www.vodovody-vm.cz/cenik
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí 39,49 42,44 81,93 4 %  

 

  2017  
Ceny vody včetně DPH Vodné Kč/m3 Stočné Kč/m3 Celkem Kč/m3 Meziroční nárůst Poznámka
Orlická vodohospodářská společnost Č.Třebová 34,04 30,36 64,40   http://www.orvos.cz
TEPVOS Ústí nad Orlicí 29,9 47,21 77,11 0,3 % http://tepvos.cz/vodohospodarske-sluzby/cena-vody/
Vodovody a kanalizace Pardubice 39,30 45,10 84,4   http://www.vakpce.cz/index.php?mn=zakaznici&pg=cena_vody
Vodárenská společnost Chrudim 43,15 36,33 79,48    dvousložková cena, http://www.vschrudim.cz
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto 34,32 33,43 67,75   http://www.vodovody-vm.cz/cenik
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí 37,72 41,06 78,78 1,78 %  

 

  2015  
Ceny vody včetně DPH Vodné Kč/m3 Stočné Kč/m3 Celkem Kč/m3 Meziroční nárůst Poznámka
Městské vodovody a kanalizace Skuteč 44,53 29,97 72,5 0 % www.skutec.cz/mestske-vodovody-a-kanalizace-s-r-o/
Orlická vodohospodářská společnost Č.Třebová 32,54 29,10 61,64 5,10 % http://www.orvos.cz
Stavební vodohospodářská 30 - 30 0 %  
TEPVOS Ústí nad Orlicí 29,67 44,28 73,95 4,05 % http://tepvos.cz/vodohospodarske-sluzby/cena-vody/
VENCL SERVIS Vodovody a kanalizace (Žamberk, Lukavice a Dlouhoňovice)         http://www.venclservis.cz/
Vodovody a kanalizace Pardubice 35,20 44,80 80,00 0 % http://www.vakpce.cz/index.php?mn=zakaznici&pg=cena_vody
Vodárenská společnost Chrudim 43,15 36,33 79,48 5,43 %  dvousložková cena, http://www.vschrudim.cz
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto 34,32 33,43 67,75 3,04 % http://www.vodovody-vm.cz/cenik
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí 34,62 39,91 74,53 0,63 % http://www.vak.cz/index.php?id=10051&lang=cze

 

ARCHIV CEN 2012 2013 2014  
Ceny vody včetně DPH Vodné Kč/m3 Stočné Kč/m3 Celkem Kč/m3 Meziroční nárůst Vodné Kč/m3 Stočné Kč/m3 Celkem Kč/m3 Meziroční nárůst Vodné Kč/m3 Stočné Kč/m3 Celkem Kč/m3 Meziroční nárůst Poznámka
Městské vodovody a kanalizace Skuteč 43,53 27,72 71,25 5,5 44,53 27,97 72,50 1,7 % 44,53 27,97 72,50 0% www.skutec.cz/mestske-vodovody-a-kanalizace-s-r-o/
Orlická vodohospodářská společnost Č.Třebová 28,16 25,19 53,35 7,1% 28,75 27,14 55,89 4,76% 31,05 27,60 58,65 4,94 % http://www.orvos.cz
Stavební vodohospodářská 28,00 - 28,00 0,12% 30,00 - 30,00 7,16 % 30,00 - 30,00 0 %  
TEPVOS Ústí nad Orlicí 27,02 39,56 66,58 8,9% 28,95 40,35 69,30 4,1 % 29,67 41,40 71,07 2,55 % http://tepvos.cz/vodohospodarske-sluzby/cena-vody/
VENCL SERVIS Vodovody a kanalizace (Žamberk, Lukavice a Dlouhoňovice) 19,95 23,94 43,89 2,08% 20,70 25,30 46,00 4,88% 20,70 25,30 46,00 0 % http://www.venclservis.cz/
Vodovody a kanalizace Pardubice 34,70 42,40 77,10 9 % 35,20 44,80 80,01 3,8 % 35,20 44,80 80,00 0%  
Vodárenská společnost Chrudim 39,64 32,8 72,44   41,38 34,01 75,39 4,1 % 41,38 34,01 75,39 0%  dvousložková cena
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto 30,05 31,09 61,14 3,63 32,32 33,43 65,75 7,54% 32,32 33,43 65,75 0 % http://www.vodovody-vm.cz/cenik
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí 29,64 35,34 64,98 3,6 % 33,35 39,10 72,45 10,5 % 34,15 39,91 74,06 2,22 %  


V některých částech republiky provozovatelé stanovili cenu dvousložkovou. Výsledná cena se tedy skládá z pevné složky za „připojení“ dle typu vodoměru a z pohyblivé složky, která je závislá na množství odebrané vody.