olomoucky-kraj

Olomoucký kraj

  2019  
Ceny vody včetně DPH Vodné Kč/m3 Stočné Kč/m3 Celkem Kč/m3 Meziroční nárůst Poznámka
Moravská vodárenská:          
- Olomoucko 39,62 45,39 85,01   https://www.smv.cz/zakaznici/fakturace-a-ceny/ceny-vodneho-a-stocneho/
- Prostějovsko 45,52 44,17 89,69   https://www.smv.cz/zakaznici/fakturace-a-ceny/ceny-vodneho-a-stocneho/
Šumperská provozní vodohospodářská společnost  45,98 45,69 91,67   http://www.spvs.cz/cena-vody
Vodovody a kanalizace Přerov 42,8 34,5 77,3   http://www.vakprerov.cz/cena-vody.html

 

  2018  
Ceny vody včetně DPH Vodné Kč/m3 Stočné Kč/m3 Celkem Kč/m3 Meziroční nárůst Poznámka
Moravská vodárenská:          
- Olomoucko 38,40 44,87 83,27    
- Prostějovsko 44,74 41,5 86,24 0 %  
Šumperská provozní vodohospodářská společnost  44,92 43,66 88,58 5,92 % www.spvs.cz
Vodovody a kanalizace Přerov 42,5 32 74,5 0 % http://www.vakprerov.cz/cena-vody.html

 

  2017  
Ceny vody včetně DPH Vodné Kč/m3 Stočné Kč/m3 Celkem Kč/m3 Meziroční nárůst Poznámka
Moravská vodárenská:          
- Olomoucko 39,15 44,13 83,28 -1,1 %  
- Prostějovsko 44,74 41,5 86,24 2,3 %  
Šumperská provozní vodohospodářská společnost  39,10 39,70 78,80 0 % www.spvs.cz
Vodohospodářská společnost Čerlinka 27,66 33,66 61,32 2,2 %  
Vodovody a kanalizace Přerov 42,5 32 74,5 2,05 % http://www.vakprerov.cz/cena-vody.html

 

  2015  
Ceny vody včetně DPH Vodné Kč/m3 Stočné Kč/m3 Celkem Kč/m3 Meziroční nárůst Poznámka
Jesenická vodohospodářská společnost / VAK - Vodovody a kanalizace Jesenicka 29,18 40,23 69,41 2,47 %  
Moravská vodárenská:          
- Olomoucko 38,81 43,47 82,28 2,5 %  
- Prostějovsko 42,46 39,39 81,85 4,8 %  
Šumperská provozní vodohospodářská společnost  39,10 39,70 78,80 0 % www.spvs.cz
Vodohospodářská společnost Čerlinka 28,81 27,24 56,05 1,06 %  
Vodohospodářská společnost SITKA 29,32 39,68 69,00 0 % http://www.vhs-sitka.cz/sluzby-a-ceniky/cenik-vodneho-a-stocneho
Vodovody a kanalizace Přerov 42,00 31,00 73,00 1,39 % http://www.vakprerov.cz/cena-vody.html

 

ARCHIV CEN 2012 2013 2014  
Ceny vody včetně DPH Vodné Kč/m3 Stočné Kč/m3 Celkem Kč/m3 Meziroční nárůst Vodné Kč/m3 Stočné Kč/m3 Celkem Kč/m3 Meziroční nárůst Vodné Kč/m3 Stočné Kč/m3 Celkem Kč/m3 Meziroční nárůst Poznámka
Jesenická vodohospodářská společnost / VAK - Vodovody a kanalizace Jesenicka 27,82 35,23 63,05 4,6 % 28,64 36,23 64,86 2% 28,89 38,85 67,74 4,4 %  
Moravská vodárenská:                          
- Olomoucko 35,34 40,34 75,68 7,2 % 36,59 41,94 78,53 2,9% 37,69 42,57 80,26 2,2%  
- Prostějovsko 37,93 35,19 73,12 12 % 39,33 36,49 75,82 2,8% 40,51 37,58 78,09 3%  
Šumperská provozní vodohospodářská společnost  36,78 37,34 74,12 7,8% 39,1 39,7 78,8 5,4% 39,1 39,7 78,8 0% www.spvs.cz/cena_vody/
Vodohospodářská společnost Čerlinka 27,46 26,78 54,24   27,01 27,97 54,98 1,36% 28,45 27,01 55,46 0,87 %  
Vodohospodářská společnost SITKA 30,21 38,19 68,40 11% 30,48 38,53 69,00 0,88% 30,48 38,52 69,00 0 % http://www.vhs-sitka.cz/sluzby-a-ceniky/cenik-vodneho-a-stocneho
Vodovody a kanalizace Přerov 39,00 28,00 67,00 7,2 % 41,00 29,50 70,50 5,22 % 42,00 30,00 72,00 2,13 %  


V některých částech republiky provozovatelé stanovili cenu dvousložkovou. Výsledná cena se tedy skládá z pevné složky za „připojení“ dle typu vodoměru a z pohyblivé složky, která je závislá na množství odebrané vody.